Disclaimer

COPYRIGHT:

Valeria Serratura is een gedeponeerd handelsmerk. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfiche of enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Valeria Produkten BV. Alles wat op deze website staat is eigendom van Valeria.

DISCLAIMER:

Indien verschillen ontstaan tussen de hier beschikbaar gestelde voorwaarden en prijzen, en de actuele situatie als gevolg van bijvoorbeeld snelle marktveranderingen, dan zijn uitsluitend de door Valeria werkelijk gehanteerde voorwaarden, prijzen en condities van toepassing. Er kan niet worden gegarandeerd dat de site foutloos of ononderbroken functioneert. Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de site, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheden voor sites die niet door ons worden onderhouden, maar waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Valeria Serratura.

Aan gegevens die door downloaden zijn verkregen kan geen bewijs worden ontleend indien zij afwijken van de door Valeria Serratura gepubliceerde gegevens. Het is mogelijk om vanaf de Valeria-site electronische berichten naar Valeria te sturen. Valeria betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar garandeert niet dat de naar haar gestuurde e-mails of andere electronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Valeria aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

Bestellingen worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van betaling verzonden. Boven de 100.– Euro  is verzending gratis. Bij bestellingen met een waarde tussen € 50,– en de € 100,– vragen wij een bijdrage van € 3,50 in de verzendkosten. Verzendkosten bij bedragen onder € 50,– zijn voor rekening van de afnemer. Indien een besteld artikel (tijdelijk) niet in voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Uiteraard wordt de afnemer hiervan op de hoogte gesteld.

Overschrijding van enige levertermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestellingen te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De maximale levertijd is 30 dagen. Indien de levertijd niet haalbaar is, wordt de afnemer hier tijdig van in kennis gesteld en heeft de afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij de ontbinding van de koopovereenkomst binnen 14 dagen op de rekening van de afnemer teruggestort.

Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw e-mail bevestiging vermeld staat. De prijs die op het moment van bestelling actueel is, wordt gefactureerd. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien kunt u geen rechten ontlenen. Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons aanvaard en verwerkt. Hierdoor ontstaat een overeenkomst.

Valeria Serratura behoudt zich het recht voor een bestelling niet direct in te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag van een bestelling, openstaande facturen of betalingsgedrag in het verleden. Hierover wordt contact opgenomen met de afnemer/besteller in kwestie. De afnemer draagt het risico van de produkten vanaf het ogenblik waarop de produkten aan het opgegeven adres worden aangeboden. De afnemer heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst voldoen.

Mochten wij een fout hebben gemaakt, dan dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk of in ieder geval binnen 1 werkdag na levering, of althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Valeria Serratura de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten, danwel de factuurwaarde daarvan te retourneren. Er wordt geen restitutie verleend op verzendkosten. Het retour adres is: Valeria Serratura, Seisdam 28, 4331 NT, Middelburg.

De klant heeft een herroepingsrecht. D.w.z. mocht een afgenomen product niet aan de verwachtingen voldoen dan kan dit product, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen worden geretourneerd. Het aanschafbedrag wordt dan binnen 14 dagen teruggestort. Met verzending gepaard gaande kosten worden niet vergoed. Uiteraard zullen “geteste” artikelen of artikelen waarvan de verzegeling is verbroken niet worden teruggenomen. Producten uit de “topsport-lijn” worden evenmin teruggenomen, daar niet valt na te gaan aan welke omstandigheden zo’n product in de periode tussen levering en retournering is blootgesteld.

Hoewel wij de kwaliteit van onze producten onderschrijven raden wij u te allen tijde aan bij langdurige klachten en ondervonden lichamelijke tekortkomingen uw huisarts te raadplegen. Vragen die gaan over gezondheid en psychische problemen zullen steeds worden beantwoord in de zin van doorverwijzing naar deskundigen op dat terrein.

U kunt op onze site betalen met Ideal. U rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Aan online betalingen ten gunste van Valeria zijn voor u geen kosten verbonden.

Betalingen vanuit het buitenland dienen te worden overgeschreven op de rekening van Valeria Produkten BV in Middelburg. De bankgegevens zijn

BIC : ABNA NL 2A  IBAN: NL 82 ABNA 0452810604

PRIVACY:

Algemeen:

Valeria Serratura respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Namen en adressen worden derhalve uitsluitend gebruikt voor het verwerken van bestellingen. Degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Naam en adresgegevens worden opgenomen in een klantenbestand, waarmee wij ons houden aan de Wet Persoonsregistratie en deze gegevens dus niet ten eigen voordele of geldelijk gewin aan derden zullen worden verstrekt. Wij gebruiken uw e-mail-adres om u te informeren over de ontwikkelingen van de website en over speciale aanbiedingen. Als u hier geen prijs (meer) op stelt, kunt u dit per e-mail melden. Ook de gegevens die op deze wijze binnenkomen worden als vertrouwelijk behandeld.

Vragen en Contact:

Indien u nog vragen mocht hebben over de wijze waarop bij Valeria Serratura met uw gegevens wordt omgegaan kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord en helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze gedragsregels nodig is, bijvoorbeeld in verband met een wetswijziging, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Valeria Serratura

Seisdam 28

4331 NT Middelburg

Tel. 0118-634942

Fax. 0118-628022

Kvk nummer: 22025807

BTW-nummer: NL006070206B01